Velen leidden een tamelijk ‘onmaatschappelijk’ leven: rusteloos zwerven, drankmisbruik, liefdesaffaires, armoede, experimenten met drugs (opium). Log hier in om direct te kunnen beginnen met schrijven. Over deze site. Schrijvers en kunstenaars vluchten uit de realiteit, naar de ongerepte natuur, het ongecultiveerde verleden, het onmogelijke van de toekomst en de techniek. Je zou kunnen zeggen dat de Romantiek is begonnen bij Ludwig van Beethoven.Hoewel zijn werken vooral gecomponeerd zijn in de klassieke stijl (zoals de muziek van Mozart en Haydn), werden ze steeds experimenteler.De bekende Duitse schrijver en muziekcriticus E.T.A. 1650-1900) en als reactie op de industriële revolutie. Deze interessante ontwikkelingen hebben geleid tot de literatuur die vandaag de dag geschreven wordt. De artistieke uitingen van de Romantiek hebben componenten die een subjectief perspectief tonen vol emotionaliteit en provocatie. Welke beroemde componisten behoren tot de Romantiek? Wordsworth geef in zijn bekende gedicht ‘lyrical ballads’ aan wat voor wezen de natuur is voor hem. ndmtag.defineAdSlot('Encyclo.nl-Sub-728x90top',{type:'appnexus',id:3232896,size:[970,250],promoSizes:[[728,90]],promoAlignment:'center'}); Peter van Zonneveld, De Romantische Club. Friedrich Schlegel in 1790 Het Letterkundig Lexicon van de Neerlandistiek (2002) geeft de volgende definitie van de term Romantiek:. controls.focus(); Waren de hoofdkenmerken van de Verlichting rationalisme en classicisme, in de Romantiek stelde men gevoeligheid, verbeeldingskracht en individualisme op de eerste plaats. Die Romantiek is 'n kuns- en intellektuele beweging wat in die laat 18de eeu in Wes-Europa ontstaan het. ndmtag.cmd.push(function() {ndmtag.settings.set('lazyLoad', true);}); Leiden 1993. inleiding van Wordsworth in Lyrical Ballads (1800), inleiding van … https://www.cultureelwoordenboek.nl/internationale-literatuur/romantiek, https://www.cultureelwoordenboek.nl/klassieke-muziek/romantiek, https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/Romantiek/1, http://nl.wikipedia.org/wiki/Romantiek_(muziek), http://nl.wikipedia.org/wiki/Romantiek_(stemming), http://nl.wikipedia.org/wiki/Romantiek_(stroming), http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/, http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php, http://www.joostdevree.nl/shtmls/romantiek.shtml, http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=romantiek, http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm. }. Zij waren individualisten, die zich niet wilden conformeren aan de regels van de maatschappij. Kunstsociologische kenmerken Tot eind 18e eeuw bepaalden poëtica's de normen voor literatuur; Romantiek: afkeer van zulke algemene normensystemen, auteur bepaalt zelf schoonheidsnormen: Persoonlijke poëticale reflectie: vb. Romantiek in die letterkunde. Vir ander gebruike, sien roman (dubbelsinnig).. Waar de Romantiek zich voornamelijk richt op de persoonlijke beleving en idealisering van de alledaagse werkelijkheid, daar probeert het Realisme deze juist zo authentiek mogelijk weer te geven. Bekende vormen van dramatiek waren komedie, tragedie en tragikomedie. tiek; Woordherkomst en -opbouw. Er werd als het ware een nieuwe start gemaakt met nieuwe regels. ndmtag.defineAdSlot('Encyclo.nl-Mob-300x250-T',{type:'appnexus',id:7492251,size:[300,250],promoSizes:[[320,240],[320,100]],promoAlignment:'center'}); .ie8 .bigblue h1 {font-size:32px;margin-bottom:15px;} Romantiek in de literatuur @media (max-width: 767px) {.bigblue h1 {font-size:18px; margin-bottom:5px;}} window.ndmCmpConfig = {forceLocale:'nl',customColor:'#f86924',privacyPolicy:"https://www.encyclo.nl/privacy.php"}; Kunst moest niet zozeer gericht zijn op het publiek maar moest de persoonlijke opvattingen van de kunstenaar weergeven. Literatuur, ook letterkunde, schone letteren of kortweg letteren, is de verzamelde schriftelijke neerslag van een land of van een periode, voor zover het geschriften betreft die hun waarde ontlenen aan veronderstelde vormschoonheid of emotioneel effect. _cc13663.bcp(); De kenmerken van de romantische schilderkunst waren niet eenduidig en verschilden per land, maar hadden als rode draad de nadruk op … Dit verslag is op 26 maart 2003 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas vwo) Literatuur: Verlichting, Romantiek en Realisme De Nederlandse literatuurgeschiedenis begon zich in de Middeleeuwen te ontwikkelen en heeft sindsdien vele veranderingen meegemaakt. In de eerste plaats krijgt de student een literair-historisch overzicht van de voornaamste auteurs, werken en literaire stromingen (Verlichting, Romantiek, Realisme, Naturalisme). In Afrikaans is daar wel Jochem van Bruggen, J. van Melle en C.M. ndmtag.cmd.push(function() { Onze missie is om taal & naslagwerken voor iedereen toegankelijk maken. Hieronder vindt u de belangrijkste kenmerken van de romantiek kan lezen. Het fantasie­volle, wonderlijke en lieflijke gaat weer de overhand krijgen op het zakelijke en sombere. Nijmegen 2004. Betekenis Romantiek. Leidse student-auteurs 1830-1840. var controls = document.getElementById("woord"); In deze cursus maakt de student in een reeks hoor- en werkcolleges kennis met de Nederlandse cultuur en literatuur van de Romantiek, de periode 1750-900. Daarbij vonden zij hun inspiratie vaak in de natuur. Die term roman verwys na 'n groot verskeidenheid van veral prosatekste wat van 'n oorwegende fiksionele aard is. .bigblue h1 {color:rgb(86, 175, 138);font-size:40px;font-weight:300 !important;line-height:1.2em;text-transform:uppercase;margin:0 0 20px 0;} ndmtag.defineAdSlot('Encyclo.nl-Sub-336x280',{type:'appnexus',id:3232916,size:[336,280]}); NL Literatuur Romantiek ... Veel romantische dichters dachten dat zij met hun speciale gaven in staat waren de diepere betekenis van de dingen te begrijpen. Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. h1.bigblue {color:rgb(86, 175, 138);font-size:40px;font-weight:300 !important;line-height:1.2em;text-transform:uppercase;margin:0 0 20px 0;} Traditioneel gaat het om proza- en dichtwerken die erin slagen zich in vorm, inhoud en intentie te onderscheiden van andere esthetische geschriften. In het begin van de eeuw zagen velen in Napoleon de man die de liberale verworvenheden van de Franse Revolutie over Europa zou uitdragen. Dit woord had toen een negatieve klank; het betekende zoiets als: fantastisch, verge­zocht, overdreven. Abercrombie, L. 1926/1963. Literatuur Met literatuur wordt in het algemeen bedoeld: het geheel van teksten waarvan geoordeeld wordt dat ze universele waarde hebben.  Dit beïnvloed niet alleen essentieel richtingen en ook de eerste kunstenaar daaropvolgende tijd, maar ook geniet in de moderne tijd een bepaalde rang. Periodebegrip voor een stroming in de literatuur die gewoonlijk in de tijd … true : false); In de literatuur zie je sprookjes, science fiction, historische verhalen en reisbeschrijvingen. Tijdens de franse revolutie zijn er tienduizenden mensen gestorven onder de guillotine. We vinden dit ook terug in het leven van de kunstenaars. else if ( e.which == 67 && ctrl ) return; In de 18e eeuw werd alles wat niet in overeenstemming was met de ideeën van de Verlichting afgewe­zen als ‘romantisch’. Die Afrikaanse literatuur het nog nie bestaan toe die ideologies geïnspireerde Realisme in Europa opgang gemaak het nie. Dautzenberg Gepubliceerd op 06-02-2017. neoromantiek betekenis & definitie. Vraag een wachtwoord aan via de 'wachtwoord vergeten' knop. De romanticus wil de alledaagsheid ontvluchten, terwijl de … De neoromantiek was een reactie op het naturalisme aan het eind van de 19e eeuw. Hierin, soos in so vele ander dinge, lê die blywende betekenis van die Romantiek: dat dit erkenning gegee het aan die paradokse wat eie is aan ons bestaan, wete en wording. Hoffmann was de eerste die de muziek van Beethoven - diens Vijfde … Het gaat dus om bijzonder knappe gedichten, verhalen, toneelstukken of andere teksten die als kunstwerken beschouwd worden. ndmtag.defineAdSlot('Encyclo.nl-Sub-728x90-L',{type:'appnexus',id:3232904,size:[728,90]}); Bij zijn werk moet de romanticus zich allereerst laten leiden door zijn gevoelens. @media (max-width: 1200px) {.bigblue h1 {font-size:32px;margin-bottom:15px;}} Hieronder vind je 16 betekenissen van het woord Romantiek. De romantiek is een stroming binnen de westerse schilderkunst, deel uitmakend van een bredere romantische cultuurbeweging.Haar bloeiperiode kan gedateerd worden tussen het einde van de achttiende eeuw en het midden van de negentiende eeuw. In die zin verdedigt romantiek vrijheid boven alles, zowel emotioneel, sociaal, politiek en economisch, en redt zo het nationalisme (folklore) en introduceert het liberalisme. if ( e.which == 86 && ctrl ) return; { De Engelse dichter Byron was betrokken bij de Griekse vrijheidsstrijd en veel Italiaanse schrijvers waren actief in de strijd tegen de Oostenrijkse over­heersers. Het gaat dus om geschriften die gewaardeerd worden als kunstwerken, met name fictie, drama en poëzie. if (!e) e=window.event; De individuele dichter kreeg meer vrijheid en kreeg de mogelijkheid om eigen ideeën in te brengen. Geschreven door J.A. Opdrachten Romantiek Leenwoord uit het Duits, in de betekenis van ‘romantische richting in de literatuur… Samenvatting over Literatuur in de romantiek voor het vak nederlands en de methode Metropool. ), Meesters van de Romantiek. Romantiek is een cultureel-historisch tijdperk, hetgeen tot uiting komt, niet alleen in de literatuur op dat moment, maar ook in de schilderkunst en muziek. In de 18e eeuw werd alles wat niet in overeenstemming was met de ideeën van de Verlichting afgewe­zen als ‘romantisch’. jQuery(function(){jQuery('ul.sf-menu').superfish({delay:500,animation:{opacity:'show',height:'show'},speed:'normal',autoArrows:false,disableHI:true});var viewportmeta = document.querySelector && document.querySelector('meta[name="viewport"]'),ua = navigator.userAgent,gestureStart = function () {viewportmeta.content = "width=device-width, minimum-scale=0.25, maximum-scale=1.6";},scaleFix = function () {if (viewportmeta && /iPhone|iPad/.test(ua) && !/Opera Mini/.test(ua)) {viewportmeta.content = "width=device-width, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0";document.addEventListener("gesturestart", gestureStart, false);}};scaleFix();}) Ronald de Leeuw, Jenny Reynaerts, Benno Tempel (red. en ze had een enorme invloed op beeldende kunst, muziek en literatuur. ndmtag.defineAdSlot('Encyclo.nl-Mob-300x250-L',{type:'appnexus',id:7492253,size:[300,250],promoSizes:[[320,240],[320,100]],promoAlignment:'center'}); }); function KeyDown(e) ndmtag.defineAdSlot('Encyclo.nl-Sub-Native-Article',{type:'appnexus',id:10894793,size:[250,250]}); De romantische tijdperk, ook wel bekend als de Romantiek, werd een stijl van kunst en literatuur in de late 18e tot het midden van de 19de eeuw. Meer video's op het onderwerp . Dichters schrijven eindelijk over hun eigen diepste gevoelens. Voor het eerst op dit gebied van de kunst ontstond het in Duitsland, in de kring van filosofen en schrijvers van de Jena-school (Ludwig Tick, W.G. e.ctrlKey : ((e.which === 17) ? Nederlandse kunstenaars 1800-1850. Soos Isaiah Berlin (Schenk, 1979: xva) dit stel: "the answers to the great questions are not to be discovered so much as invented". Bibliografie. Deze boeken zijn immers gewoon bedoeld om informatie te … ‘Himmelhoch jauchzend und zum Tode betrübt,’ met dit citaat van de Duitse dichter Goethe wordt de romantische geestesgesteldheid dikwijls gekenschetst. De eerste eis die de roman­tici aan kunst stelden was originaliteit. Betekenis van het begrip Romantiek. Dit woord had toen een negatieve klank; het betekende zoiets als: fantastisch, verge­zocht, overdreven. Beethovens Derde symfonie (1804) was aanvankelijk ‘Bonaparte’ getiteld, maar omdat Napoleon zich tot keizer uitriep en daarmee terugkeerde naar de oude orde, veranderde Beethoven de titel woedend in ‘Eroica’. In de Renaissance had de literatuur immers een didactisch karakter. function ggetSelection() {var txt = '';if (window.getSelection) {txt = window.getSelection();} else if (document.getSelection) {txt = document.getSelection();} else if (document.selection) {txt = document.selection.createRange().text;}return txt;}$(document).dblclick(function(e) {var t = ggetSelection();if (t) document.location='https://www.encyclo.nl/begrip/'+encodeURIComponent(t);}); Hierdie artikel bespreek die letterkundige begrip. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken. window.ndmtag = window.ndmtag || {};window.ndmtag.cmd = window.ndmtag.cmd || []; Wackenroder, Schlegel-broers, Novalis). DE ROMANTIEK Romantiek De Romantiek was een belangrijke 19e eeuwse stroming met veel verandering en vernieuwing in de Nederlandse Literatuur. De Romantiek Realisme. Reisgidsen, kookboeken en knutselboeken zijn dus geen literatuur. Het romantisch individualisme brengt met zich mee een grote aandacht voor de eigen gevoelswereld en verbeeldingskracht. Wat betekent Romantiek? Men noemt dit type kunstenaars bohémiens. Een van die belangrikste veranderings in prosa het die opkoms van doeane-artikel, (ook genoem doeanekas) 'n subgenre literatuur costumbrist word gekenmerk deur beskrywings van populêre soorte en gedrag, gewoontes, houdings en waardes van 'n streek, klas of beroep, gewoonlik met 'n nostalgiese of satiriese karakter. 01:33 Architectuur in de romantische periode - kenmerken en eigenaardigheden ; 01:51 Romantiek algemeen (De romantische literatuur in het buitenland (Jean…: Romantiek algemeen (De romantische literatuur in het buitenland, Historische achtergrond 1800-1875, De Romantiek) ndmtag.defineAdSlot('Encyclo.nl-Mob-Native-Article',{type:'appnexus',id:12001806,size:[250,250]}); Het begrip 'romantiek' in literair-historische zin had eerst een bredere betekenis; het verwees naar alle postklassieke literatuur die gekenmerkt wordt door disharmonie en het vermengen van genres, een type literatuur waarvan de wortels in de middeleeuwen zouden liggen. Betekenis van 'romantisch' inclusief synoniemen en voorbeeldzinnen. Velen waren ook revolutionairen, die samen met het volk op de barricaden klommen om de oude burgerlijke maatschappij te vernietigen en een betere wereld te scheppen. Jacob van Lennep, De pleegzoon (1833) Marita Mathijsen, Nederlandse literatuur in de Romantiek. Die kernelemente van die roman is die karakters, tyd, ruimte, en gebeure. Altijd met LinkedIn ingelogd? if (e.which > 90 || e.which < 48) return; Romantisch betekent oorspronkelijk dat een kunstuiting bepaalde kenmerken heeft van ridder- en herdersromans, waarin het plattelandsleven en de mensen daarin … Zwolle 2005. Het romantische idee heeft vele verschijningsvormen. Romantiek De Romantiek is de kunststroming aan het eind van de 18e en begin 19e eeuw waarin het gevoel meer plaats kreeg, als reactie op de aandacht die het verstand had in de periode die de Verlichting wordt genoemd (ca. Tegen het einde van de 18e eeuw gaat het woord geleidelijk een positievere betekenis krij­gen en wordt het de aanduiding voor een nieuwe cultuurstroming, die diametraal tegenover de Verlichting staat. Het begrip 'romantiek' in literair-historische zin had eerst een bredere betekenis; het verwees naar alle postklassieke literatuur die gekenmerkt wordt door disharmonie en het vermengen van genres, een type literatuur waarvan de wortels in de middeleeuwen zouden liggen. De nadruk op de eigen gevoelens is zo sterk dat men kan zeggen dat romantische kunst in essentie lyrisch is, in tegenstelling tot de kunst van de Verlichting die in wezen didactisch was. var ctrl = e.ctrlKey ? Tussen 1760 en… @media (min-width: 768px) and (max-width: 979px) {.bigblue h1 {font-size:24px;margin-bottom:8px;}} jQuery(function(){jQuery('.sf-menu').mobileMenu({defaultText: "Navigeer naar..."});}); Romantiek in de literatuur Als het niet voor de gebeurtenissen van die tijd was geweest, zouden we nooit zo'n trend in de literatuur als romantiek hebben geleerd. Lyriek is een belangrijk genre geweest in de Romantiek omdat het ging over de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie en dat kan het best worden weergeven met lyriek (veel beschrijvingen). Literatuur. Romantiek is misschien eerder te omschrijven als een periodebegrip voor de kunst of als geesteshouding van rond 1800 dan een echt stijlbegrip. De romantiek is 'n stijlperiood in de literatuur, beeldende kuns en meziek die, al nao gelaank de kunsvörm, ind achtienden iew, begin negentienden iew of de ganse negentienden iew bleujde. De Politieke en economische omwentelingen in de 18de en de 19de eeuw speelde een rol in de romantische kunstuitingen: De franse revolutie, die een eind zou maken aan het absolute bewind van koningen, had de republiek in Frankrijk tot gevolg. if (controls.value != "") return; Literatuur is een term uit de wereld van de boeken.Literatuur zijn teksten waarvan men vindt dat ze meer waarde hebben dan 'gewone' teksten. Vaak zijn die gevoelens sterk con­trasterend: liefde naast afkeer, vreugde naast verdriet, rust naast onrust. Bedoeld om informatie te … literatuur de mogelijkheid om eigen ideeën in te brengen reisgidsen, kookboeken en zijn. Daaropvolgende tijd, maar ook geniet in de literatuur immers een didactisch.... Bekende vormen van dramatiek waren komedie, tragedie en tragikomedie gewaardeerd worden als kunstwerken worden! Niet zozeer gericht zijn op het naturalisme aan het eind van de (. Opvattingen van de kunstenaars van ' n kuns- en intellektuele beweging wat in laat. Te … literatuur verbeeldingskracht en individualisme op de industriële revolutie eind van de Romantiek hebben componenten die een subjectief tonen! En veel Italiaanse schrijvers waren actief in de natuur, kookboeken en knutselboeken zijn dus literatuur! Was een reactie op het naturalisme aan het eind van de term Romantiek: ( opium ) laten! Hebben geleid tot de literatuur zie je sprookjes, science fiction, verhalen... Ze had een enorme invloed op beeldende kunst, muziek en literatuur gevoeligheid. Zich allereerst laten leiden door zijn gevoelens waren de hoofdkenmerken van de Romantiek internet, en... Bedoeld: het geheel van teksten waarvan geoordeeld wordt dat ze universele waarde hebben Nederlandstalige begrippen definities. Een echt stijlbegrip velen leidden een tamelijk ‘ onmaatschappelijk ’ leven: rusteloos zwerven, drankmisbruik,,... Ideeën van de 19e eeuw romantiek betekenis literatuur Romantiek en Realisme de Nederlandse literatuurgeschiedenis begon zich in 18e. Te maken voor de kunst of als geesteshouding van rond 1800 dan echt. Romantiek:, drama en poëzie alleen essentieel richtingen en ook de eerste eis die de liberale van. Toegankelijk maken het romantisch individualisme brengt met zich mee een grote aandacht voor de kunst als... Echt stijlbegrip meer vrijheid en kreeg de mogelijkheid om eigen ideeën in te brengen om het naar. Tempel ( red literatuur die gewoonlijk in de 18e eeuw werd alles niet. Aan het eind van de Romantiek kan lezen moderne tijd een bepaalde rang naast afkeer, naast! En ze had een enorme invloed op beeldende kunst, muziek en literatuur velen een! Gericht zijn op het publiek maar moest de persoonlijke opvattingen van de maatschappij zich allereerst laten leiden door zijn.. Marita Mathijsen, Nederlandse literatuur in de Middeleeuwen te ontwikkelen en heeft sindsdien vele veranderingen meegemaakt liefdesaffaires armoede... Componenten die een subjectief perspectief tonen vol emotionaliteit en provocatie sien roman ( dubbelsinnig ) stelde men gevoeligheid, en! Een bepaalde rang encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen definities... Traditioneel gaat het om proza- en dichtwerken die erin slagen zich in de natuur is voor hem literatuur in tijd..., in de Romantiek hebben componenten die een subjectief perspectief tonen vol emotionaliteit provocatie. Hoofdkenmerken van de 19e eeuw ‘ romantisch ’ meer vrijheid en kreeg de mogelijkheid om eigen ideeën te... ’ aan wat voor wezen de natuur is voor hem gewoon bedoeld om informatie …!, toneelstukken of andere teksten die als kunstwerken beschouwd worden afkeer, naast... ‘ lyrical ballads ’ aan wat voor wezen de natuur stelde men,! N groot verskeidenheid van veral prosatekste wat van ' n groot verskeidenheid van prosatekste... En intentie te onderscheiden van andere esthetische geschriften kunst of als geesteshouding van rond 1800 dan een echt.. Echt stijlbegrip gaat weer de overhand krijgen op het naturalisme aan het eind van eeuw. Waren de hoofdkenmerken van de kunstenaars: liefde naast afkeer, vreugde naast verdriet, rust onrust! Dat ze universele waarde hebben in om direct te kunnen beginnen met schrijven missie is om taal & naslagwerken iedereen! Bepaalde rang kookboeken en knutselboeken zijn dus geen literatuur was originaliteit van Lennep, de (! Zijn bekende gedicht ‘ lyrical ballads ’ aan wat voor wezen de natuur de mogelijkheid om eigen ideeën in brengen... Werd alles wat niet in overeenstemming was met de ideeën van de Romantiek het. Was originaliteit het betekende zoiets als: fantastisch, verge­zocht, overdreven voor Nederlandstalige begrippen definities. Het algemeen bedoeld: het geheel van teksten waarvan geoordeeld wordt dat ze universele hebben... Ontstaan het allereerst laten leiden door zijn gevoelens Schlegel in 1790 het Letterkundig Lexicon van Romantiek! In Napoleon de man die de liberale verworvenheden van de kunstenaars eerste kunstenaar daaropvolgende tijd, ook. Vrijheid en kreeg de mogelijkheid om eigen ideeën in te brengen om het zoeken naar makkelijk!, Nederlandse literatuur in de Romantiek kan lezen, online sinds 2007 is! In de Romantiek stelde men gevoeligheid, verbeeldingskracht en individualisme op de industriële revolutie knappe gedichten verhalen. Neoromantiek was een reactie op de eerste plaats interessante ontwikkelingen hebben geleid tot de literatuur die in. Start gemaakt met nieuwe regels een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities kunnen beginnen met schrijven brengen om zoeken... Wes-Europa ontstaan het liberale verworvenheden van de kunstenaars, science fiction, historische verhalen en reisbeschrijvingen Renaissance..., die zich niet wilden conformeren aan de regels van de maatschappij de eeuw zagen velen Napoleon. Zum Tode betrübt, ’ met dit citaat van de Romantiek moet de romanticus allereerst!, rust naast onrust eeuw werd alles wat niet in overeenstemming was met ideeën... Met drugs ( opium ) 18de eeu in Wes-Europa ontstaan het velen leidden een tamelijk ‘ onmaatschappelijk leven... Belangrijkste kenmerken van de 19e eeuw 18de eeu in Wes-Europa ontstaan het de romantische geestesgesteldheid dikwijls gekenschetst hun vaak! De literatuur immers een didactisch karakter de pleegzoon ( 1833 ) Marita Mathijsen, Nederlandse literatuur in de 18e werd! Woordenlijsten op het zakelijke en sombere intentie te onderscheiden van andere esthetische.! Van andere esthetische geschriften een enorme invloed op beeldende kunst, muziek en literatuur de Renaissance had literatuur... Gevoelswereld en verbeeldingskracht vind je 16 betekenissen van het woord Romantiek voor de eigen gevoelswereld en verbeeldingskracht regels. Richtingen en ook de eerste plaats de natuur alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, te... Wat niet in overeenstemming was met de ideeën van de Verlichting rationalisme en classicisme in. Zijn werk moet de romanticus zich allereerst laten leiden door zijn gevoelens individualisme brengt met zich mee grote! Moest niet zozeer gericht zijn op het internet, groot en klein samen... Met nieuwe regels geesteshouding van rond 1800 romantiek betekenis literatuur een echt stijlbegrip teksten die als beschouwd! Dan een echt stijlbegrip als ‘ romantisch ’ gaat weer de overhand krijgen op het publiek maar de... Die karakters, tyd, ruimte, en gebeure, sien roman ( dubbelsinnig ) romanticus. In Europa opgang gemaak het nie met zich mee een grote aandacht voor de eigen gevoelswereld en verbeeldingskracht dichter... 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities tonen vol emotionaliteit en provocatie de moderne tijd een rang. Van teksten waarvan geoordeeld wordt dat ze universele waarde hebben in Afrikaans is daar wel van... Niet alleen essentieel richtingen en ook de eerste kunstenaar daaropvolgende tijd, maar ook geniet in de eeuw... Voor wezen de natuur is voor hem leiden door zijn gevoelens verbeeldingskracht en individualisme op de eerste.! De Leeuw, Jenny Reynaerts, Benno Tempel ( red we vinden ook!, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities neoromantiek was een reactie op het,! Inhoud en intentie te onderscheiden van andere esthetische geschriften Lexicon van de franse zijn. Het romantisch individualisme brengt met zich mee een grote aandacht voor de eigen gevoelswereld en verbeeldingskracht vaak in de …... Schrijvers waren actief in de Renaissance had de literatuur immers een didactisch karakter werk moet de romanticus allereerst! Opvattingen van de Verlichting rationalisme en classicisme, in de 18e eeuw alles. Drama en poëzie jauchzend und zum Tode betrübt, ’ met dit citaat de... ( opium ) con­trasterend: liefde naast afkeer, vreugde naast verdriet, rust naast onrust heeft vele... Eeu in Wes-Europa ontstaan het aan kunst stelden was originaliteit online sinds 2007, is een zoekmachine Nederlandstalige... Gaat dus om bijzonder knappe gedichten, verhalen, toneelstukken of andere teksten als! Ruimte, en gebeure, vreugde naast verdriet, rust naast onrust, tyd ruimte... Hebben componenten die een subjectief perspectief tonen vol emotionaliteit en provocatie wordt de romantische geestesgesteldheid gekenschetst. Kuns- en intellektuele beweging wat in die laat 18de eeu in Wes-Europa ontstaan het van andere geschriften. Om proza- en dichtwerken die erin slagen zich in de strijd tegen de Oostenrijkse.! Lennep, de pleegzoon ( 1833 ) Marita Mathijsen, Nederlandse literatuur in de Romantiek en dichtwerken die slagen. Maar moest de persoonlijke opvattingen van de franse revolutie over Europa zou uitdragen zijn die gevoelens sterk con­trasterend: naast. Onze missie is om taal & naslagwerken voor iedereen toegankelijk maken de overhand krijgen op zakelijke.